home

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit medewerkers die namens de medewerkers van OLVG overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De rechten en plichten van de OR zijn vastgelegd in onder andere de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Bevoegdheden

De OR heeft bevoegdheden en verantwoordelijkheden die onder andere zijn beschreven in de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast kennen ondermeer de Arbeidsomstandighedenwet en de Cao Ziekenhuizen bevoegdheden aan de OR toe. Er wordt namens de medewerkers overleg gevoerd met de raad van bestuur van het ziekenhuis over het algemene organisatiebelang en de belangen van de medewerkers in het bijzonder.

jaarverslag_or_olvg_2020.pdf