home

Nog meer samenwerkingen

OLVG werkt graag samen. Zowel in en rondom Amsterdam, landelijk als internationaal. Goede en steeds betere patiëntenzorg staat centraal.

Samen in Amsterdam

We willen een sleutelrol vervullen in de verbetering van gezondheid en zorg voor iedereen in en rondom Amsterdam. Dagelijks werken we samen met allerlei deskundigen, zoals huisartsen, ambulancediensten, thuiszorg, verloskundigen en fysiotherapeuten, en met alle andere ziekenhuizen en zorginstellingen in en rondom Amsterdam. Goed overleg is hierbij cruciaal.

Ook bundelen we op diverse terreinen onze krachten. Bijvoorbeeld met het BovenIJ ziekenhuis in het Oncologisch Centrum Amsterdam, en met het AMC in het Hartcentrum Amsterdam. Met de Amsterdamse huisartsen hebben we intensief contact om de onderlinge samenwerking nog beter te maken. We vragen hen bijvoorbeeld regelmatig hun mening over onze zorg. Ook verzorgen onze artsen en verpleegkundigen bijscholingen.

Samen landelijk

Met 6 andere bijzondere ziekenhuizen werken we binnen Santeon continu aan vernieuwing. Op het gebied van opleiding, wetenschap en gespecialiseerde zorg werken we samen in STZ, de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. Binnen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn we verbonden met alle ziekenhuizen van Nederland. Ook met de zorgverzekeraars onderhouden we contacten, onder andere door hen goed en tijdig te informeren over onze plannen.

Over de grens

Internationaal hebben we allerlei samenwerkingsverbanden voor wetenschappelijke studies. Dit geldt voor zowel medisch als verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. 

Ook delen onze professionals hun kennis, bijvoorbeeld op internationale congressen en in internationale vakbladen.