home

Verbouwing polikliniek bloedafname, locatie West

In de eerste week van april start fase I van de verbouwing van de polikliniek Bloedafname op locatie West. Doel van de verbouwing is het creëren van meer ruimte en capaciteit voor de patiënt. Fase I van de verbouwing duurt tot vrijdag 12 april, eind dit jaar start fase II.

Het verbouwen van de polikliniek Bloedafname op locatie West is al langere tijd een wens van OLVG. De huidige opzet van de ruimte is krap, waardoor patiënten dicht op elkaar zitten. Met de verbouwing wordt de fysieke ruimte, en daarmee de capaciteit van de polikliniek Bloedafname, vergroot. De verbouwing start met het creëren van een doorgang tussen de centrale hal en de bloedafnameruimte. Het wachtkamergebied verplaatst naar een tijdelijke plek in de centrale hal. Eind dit jaar vindt fase II plaats, de daadwerkelijke verbouwing van de bloedafnameruimte.

Mogelijkheden bloedafname tijdens verbouwing

Gedurende de verbouwing kunnen er tijdelijk minder patiënten voor bloedafname terecht in OLVG, locatie West. Om toch voldoende mogelijkheden te bieden voor bloedafname in stadsdeel West, is op bloedafnamelocatie Pieter Calandlaan (Osdorp) extra capaciteit ingericht. Hier kunnen patiënten zowel op inloop als op afspraak terecht voor bloedafname.

Overlast

De verbouwing kan gepaard gaan met geluids- en stofoverlast. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken worden de bouwuren beperkt en worden er stofschotten geplaatst.

Betrokken afdelingen

Bloedafname