home

OLVG over op verbeterde verantwoording van registreren en declareren zorg

Medewerkers met vlag Horizontaal Toezicht

In één keer goed registreren en declareren, waardoor minder controle- en herstelwerk nodig is. Dat is Horizontaal Toezicht. Ook OLVG is over op Horizontaal Toezicht en toont hiermee aan dat de registratie- en declaratieprocessen ‘in control’ zijn. De vlag van Horizontaal Toezicht werd symbolisch in OLVG gehesen.

‘Wij zijn heel blij dat wij in goede samenwerking met Zilveren Kruis deze mijlpaal hebben bereikt’, aldus Brian Klik, procesbeheerder zorgadministratie van OLVG.

Met Horizontaal Toezicht volgt OLVG de landelijke ontwikkeling om de manier van verantwoorden nieuw vorm te geven. In samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben we onze administratieve organisatie beschreven en toegewerkt naar een continu proces van verbeteren. Voor de collega’s van de zorg verandert er weinig, maar als ziekenhuis hebben we zo meer grip op correct registreren en declareren. Door ‘dichter op de bal te zitten’ kan OLVG initiatieven opstarten om de registratie te verbeteren en makkelijker te maken, om zo de zorgverleners te ondersteunen.

Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Het initiatief steunt op wederzijds begrip, transparantie en vertrouwen, en zorgt voor één gezamenlijke verantwoording binnen de gehele keten. Het doel is om in één keer de geleverde zorg correct te kunnen registreren en declareren. Dit geeft sneller duidelijkheid en meer inzicht; goed nieuws voor het ziekenhuis, de zorgverzekeraar én de patiënt.