home

Een terugblik op het jaar 2022: ‘OLVG, ziekenhuis met een hart’

Foto van de jaarverantwoording 2022

We blikken terug op een jaar waarin het aantal coronapatiënten langzaam terugliep, we klommen uit de crisis van de pandemie. Tegelijk liep het tekort aan personeel verder op. De werkdruk voor onze medewerkers en de druk op de hoeveelheid zorg die we konden leveren bleef hierdoor onverminderd hoog. OLVG sluit het jaar af met een positief financieel resultaat.

Cees Buren, raad van bestuur OLVG: ‘We zijn blij dat we "zwarte cijfers" kunnen schrijven over 2022. Dat is allereerst het resultaat van de enorme inzet van onze medewerkers. Zij hebben zich onder hoge werkdruk vol overgave ingezet voor onze patiënten en daar zijn we hen ontzettend dankbaar voor. Ook hebben incidentele inkomsten - zoals coronasubsidies - bijgedragen aan het positieve resultaat. We zien tegelijk dat kosten blijven oplopen en personeelstekorten onverminderd hoog blijven. Toekomstige resultaten staan daardoor onder druk.’

Personeelstekorten

De gevolgen van het oplopende personeelstekort waren duidelijk te merken binnen de geboortezorg. Door het tekort was geboortezorg niet meer mogelijk op twee OLVG locaties. Dat leidde tot een tijdelijke concentratie van bevallingen op OLVG, locatie West. Hierdoor heeft OLVG ondanks grote inzet van alle betrokken medewerkers minder geboortezorg kunnen leveren dan afgelopen jaren.

Het aantal vacatures, en daarmee de druk op onze zorg, blijft ook komend jaar hoog. Uiteraard zetten we met andere ziekenhuizen in de regio alles op alles om zoveel mogelijk aan de vraag naar zorg te voldoen. Ook wordt met elkaar gezocht naar oplossingen om, waar mogelijk, het tekort aan personeel op te vangen. 

Digitalisering en zorg thuis

Door het tekort aan personeel wordt digitalisering en zorg thuis steeds noodzakelijker. In 2022 werd daarom meer gebruik gemaakt van technische innovaties: steeds meer mensen kregen zorg vanuit huis via thuismeetapparatuur, videoconsulten en apps die we ontwikkelden. Op deze manier werden onze patiënten nauwlettend in de gaten gehouden en hoefden zij alleen naar het ziekenhuis te komen wanneer dat echt nodig was. De komende jaren zullen we dit blijven ontwikkelen en uitbreiden. 

Oplopende kosten

Het resultaat van 2022 werd naast het personeelstekort gekleurd door oplopende energiekosten en kosten voor materialen. De oorlog in Oekraïne blijft een onzekere situatie. Ondanks inzet om kosten zo laag mogelijk te houden, zullen ontwikkelingen van energieprijzen, hoge kosten van materialen en daarbij een nieuwe cao komend jaar impact hebben op de resultaten van OLVG.

OLVG: ‘Ziekenhuis met een hart’

Aan het einde van 2022 werd de vierdelige televisieserie ‘OLVG, ziekenhuis met een hart’ uitgezonden. Op een integere manier is het werk en de overgave van OLVG’ers in beeld gebracht: van schoonmaakmedewerker tot medisch specialist. De serie gaf een intieme inkijk in het bijzondere werk van OLVG’ers en werd gemiddeld dagelijks door 1 miljoen mensen bekeken. We zijn dankbaar voor deze mooie serie en trots op alle medewerkers die samen het kloppende hart van ons ziekenhuis vormen.

Lees hier de jaarverantwoording over 2022.