home

Drugs vergroten risico op hart- en vaatziekten

Afbeelding Femke Gresnigt

Femke Gresnigt, klinisch toxicoloog en spoedeisende-hulp arts bij OLVG, deed onderzoek naar de effecten van drugs op hart en bloedvaten. Uit de resultaten van haar onderzoek blijkt dat alle onderzochte stimulerende drugs ernstige complicaties kunnen veroorzaken. ‘Het is belangrijk dat zorgverleners zich bewust zijn van de mogelijke betrokkenheid van drugs bij hartklachten. Gebruikers zouden zich bewust moeten zijn van de mogelijke risico’s’, aldus Femke Gresnigt. Op donderdag 11 juli verdedigt zij haar proefschrift.

Een kwart van de jongeren die met een hartinfarct op de SEH komt, heeft drugs gebruikt. Waarschijnlijk is dit aantal hoger, omdat zorgverleners niet altijd vragen naar drugsgebruik en patiënten niet altijd vertellen dat ze drugs hebben gebruikt. Femke Gresnigt onderzocht de effecten van cocaïne, cannabis, xtc, speed, crystal meth, 4-FA, 3-MMC en kath-bladeren. Al deze drugs bleken slecht voor hart en bloedvaten.

Alle stimulerende middelen hebben invloed op het hart

Cocaïne staat al langer bekend als de oorzaak van veel hart- en vaataandoeningen. Uit het onderzoek van Femke Gresnigt blijkt dat ook andere ‘uppers’, zoals 3-MMC, MDMA en speed, ernstige complicaties kunnen veroorzaken. De drugs brengen allemaal verschillende risico’s met zich mee. Zo kan 4-FA zeer ernstige hypertensie (hoge bloeddruk) veroorzaken met hersenbloedingen en hartfalen tot gevolg. Het gebruik van cocaïne en 3-MMC kan leiden tot hartinfarcten.

Cannabis niet zonder risico’s

Hoewel cannabis een onschuldig imago heeft, kan het gebruik ook hartklachten veroorzaken. De combinatie met alcohol maakt de klachten erger en vergroot de kans op bijvoorbeeld flauwvallen. Ernstige complicaties bij het gebruik van cannabis komen zelden voor.

Bekendheid over risico’s hard nodig

Femke pleit in haar onderzoek voor meer bewustwording onder zorgverleners over mogelijk drugsgebruik bij hartklachten. ‘Het is van belang dat zorgverleners naar drugsgebruik vragen en er, zo nodig, op testen. Als er inderdaad drugs in het spel zijn, moeten ze de behandeling aanpassen. Maar natuurlijk is het ook belangrijk dat de bewustwording onder de gebruiker wordt vergroot. Zelfs bij de eerste keer dat je cocaïne gebruikt kun je een hartinfarct krijgen. Veel jongeren realiseren zich dat niet. Ga dus na welk risico je wilt lopen en als je na drugsgebruik klachten krijgt, zoals pijn op de borst, hartkloppingen of flauwvallen, zoek dan direct medische hulp’, aldus Femke Gresnigt.

Interview met Het Parool

Femke Gresnigt gaf een interview aan Het Parool over haar onderzoek. Lees het interview >

Betrokken zorgverleners en afdelingen

foto van F.M. J. Gresnigt

drs. F.M.J. Gresnigt

SEH-arts KNMG

Spoedeisende Hulp