home

Volumebelastingtest : onderzoek van de bijnieren

Een volumebelastingtest kan nodig zijn als uw arts vermoedt dat uw bijnieren te veel aldosteron maken. Aldosteron is een hormoon zorgt dat uw bloeddruk goed blijft. Te veel aldosteron zorgt voor een te hoge bloeddruk. Ook zorgt te veel aldosteron voor verlies van kalium. Bij de volumebelastingtest meten we hoeveel aldosteron en kalium er in uw bloed zit nadat u een infuus met zoutoplossing heeft gekregen. Een andere naam voor volumebelastingtest is zoutbelastingtest.

Over de test

Tijdens de volumebelastingtest test krijgt u via een infuus een zoutoplossing.
Als uw bijnieren normaal werken, stoppen ze door de zoutoplossing met het maken van aldosteron.
Als de bijnieren niet of onvoldoende op de zoutoplossing reageren, blijft er te veel aldosteron in uw bloed.
Dit is een aanwijzing dat er iets met uw bijnieren aan de hand kan zijn.
De volumebelastingtest duurt ongeveer 5 uur.

Zo bereidt u zich voor

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dan met uw arts of u uw medicijnen voor de volumebelastingtest mag innemen of tijdelijk moet stoppen.

Zo gaat de test

Voor de test

 • Op locatie West meldt u zich bij de balie van afdeling B6, Interne Geneeskunde.
 • Op locatie Oost meldt u zich bij de balie van afdeling A6, Interne Geneeskunde.
 • Een deel van de test moet u in bed blijven. De arts bespreekt dit vooraf met u.

De test

 • U krijgt u een infuus in uw hand of arm.
 • Het infuus blijft tijdens de hele test zitten. Via het infuus krijgt u een zoutoplossing. Via het infuus nemen we ook bloed af.
 • Voor we de zoutoplossing geven, meten we het kalium in uw bloed. De verpleegkundige neemt het bloed af via het infuus.
 • Afhankelijk van de hoeveelheid kalium in uw bloed, starten we meteen met de test of krijgt u eerst een kaliumdrank te drinken.
 • Tijdens de volumebelastingtest meet de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk.
 • Na 4 uur neemt de verpleegkundige opnieuw bloed af via het infuus.

Na de test

 • De verpleegkundige verwijdert het infuus.
 • De verpleegkundige stuurt uw bloed voor onderzoek naar het laboratorium.

De uitslag

Uw arts krijgt de uitslag van het laboratorium en bespreekt de uitslag met u. U kunt de uitslag ook lezen in MijnOLVG.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan uw behandelend arts via MijnOLVG. Voor praktische vragen over de bloedafname tijdens deze test kunt u op werkdagen ook bellen naar de afdeling Bloedafname.

Dagbehandeling B3, locatie West, route 31
020 510 82 33

Verpleegafdeling A6, locatie Oost
020 599 26 02

Verpleegafdeling B6, locatie West, route 61
020 510 82 36

Bloedafname, locatie Oost
020 599 30 49 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)

Bloedafname, locatie West, route 4
020 510 88 97 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Bloedafname van OLVG. Laatst gewijzigd: