home

Dexamethason remmingstest - hoge dosis : onderzoek naar cortisol in uw bloed

Cortisol is een stresshormoon. Als u te veel cortisol in uw bloed, speeksel of urine heeft, kan uw arts een dexamethason remmingstest voorschrijven. Met deze test bepaalt de arts of uw lichaam te veel cortisol of ACTH aanmaakt. ACTH is een hormoon dat gemaakt wordt in de hersenen. ACTH zorgt ervoor dat de bijnieren cortisol aanmaken. Het onderzoek duurt 8 tot 9 uur.

Over het onderzoek

De dexamethason remmingstest is een bloedonderzoek.
Voor we uw bloed onderzoeken neemt u het medicijn dexamethason. U slikt hiervoor tabletten.
Dexamethason is een medicijn dat lijkt op het hormoon cortisol.
Dexamethason zorgt ervoor dat de hersenen minder ACTH maken. Hierdoor maken de bijnieren ook minder cortisol aan.

De arts controleert met dit onderzoek wat het effect van de dexamethason is.
Vaak krijgt u eerst een test met een lage dosis van het medicijn dexamethason.
Als de lage dosis dexamethason de productie van cortisol niet afremt, krijt u het onderzoek met een hogere dosis dexamethason.
Als de hoeveelheid ACTH of cortisol in uw bloed niet vermindert na de hoge dosis dexamethason, maakt uw lichaam waarschijnlijk te veel cortisol of ACTH aan.

Zo bereidt u zich voor

Als u medicijnen gebruikt, bespreekt u dit vooraf met uw arts. De arts bekijkt of u tijdelijk moet stoppen met uw medicijnen.
Slikt u de anticonceptiepil of krijgt u oestrogeen therapie? Geef dit aan bij de arts.
De arts vraagt u hiermee 6 weken voor het onderzoek te stoppen.

Zo gaat het onderzoek

  • Het onderzoek vindt plaats bij de Dagbehandeling op afdeling B6 op locatie West en afdeling A6 op locatie Oost.
  • Op de dag van het onderzoek wordt een infuus aangelegd. De arts neemt bloed af via dit infuus om de hoeveelheid cortisol in het bloed te bepalen.
  • Daarna krijgt u het medicijn dexamethason toegediend via het infuus. U houdt dit infuus 7 uur.
  • Tijdens het onderzoek blijft u rustig in bed zitten.
  • Na 7 uur wordt er weer bloed afgenomen via het infuus.
  • De arts verwijdert uw infuus.
  • Het onderzoek duurt in totaal 8 tot 9 uur.

De uitslag

Het laboratorium stuurt de uitslag naar uw arts. Uw arts bespreekt de uitslag met u. U kunt de uitslag ook in MijnOLVG bekijken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan uw behandelend arts via MijnOLVG. Voor praktische vragen rondom de bloedafname kunt u op werkdagen bellen.

Bloedafname, locatie Oost
020 599 30 49 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)

Bloedafname, locatie West
020 510 88 97 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)

Bloedafname, locatie Spuistraat
020 599 91 11 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)

Verpleegafdeling Dagbehandeling, locatie West, route 31
020 510 82 33

Verpleegafdeling A6, locatie Oost
020 599 26 02

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Bloedafname van OLVG. Laatst gewijzigd: