home

CRH-test : onderzoek naar de hormonen ACTH en cortisol

CRH is een hormoon dat zorgt voor de aanmaak van het hormoon ACTH. ACTH zorgt dat de bijnieren het hormoon cortisol aanmaken. Soms is er te veel of te weinig cortisol in het bloed. Uw arts kan dan een CRH-test voorschrijven. Uw arts controleert hiermee of de bijnieren goed werken. Voor dit onderzoek blijft u meestal 2,5 uur in het ziekenhuis.

Over het onderzoek

Soms is er te veel of te weinig cortisol in het bloed. Dit kan doordat er te veel of te weinig van het hormoon ACTH in de hersenen wordt gemaakt.
Uw arts kan dan een CRH-test voorschrijven. U krijgt dan via een infuus CRH toegediend.
Bij dit onderzoek controleren we of de hoeveelheid ACTH en cortisol in uw bloed verandert door het toedienen van CRH.
Zo kan uw arts zien wat de oorzaak is van de verstoorde cortisol productie.

Zo bereidt u zich voor

  • Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag alleen water drinken. U mag niets anders eten of drinken vanaf 00.00 in de nacht tot aan uw onderzoek. Ook mag u niet op kauwgom kauwen of roken.
  • Gebruikt u medicijnen? Geef dit door aan uw arts. De arts bespreekt met u of u tijdelijk met uw medicijnen moet stoppen.
  • Als u minder dan 4 weken geleden tabletten heeft moeten slikken om de hoeveelheid cortisol in uw bloed te meten, kan het onderzoek niet plaatsvinden.

Zo gaat het onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats op de Dagbehandeling op afdeling B6 op locatie West of op afdeling A6 op locatie Oost. Voor dit onderzoek krijgt u een infuus in uw hand of arm. Dit infuus blijft tijdens het hele onderzoek zitten. Zo kunnen wij bloed afnemen en CRH toedienen, zonder dat u er veel last van heeft. Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u rustig blijft zitten in een stoel.

  • 30 minuten na het inbrengen van het infuus neemt de arts bloed af via het infuus.
  • De arts geeft CRH via het infuus. U krijgt maar 1 keer CRH.
  • Elke 30 minuten nemen wij opnieuw bloed af. Dit is in totaal 4 keer.
  • Tijdens het onderzoek moet u rustig in de stoel blijven zitten. Uw arts bespreekt dit met u.
  • Tijdens het onderzoek meet de arts regelmatig uw bloeddruk.
  • Het onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur.
  • U kunt tijdens het onderzoek een warm gevoel in uw gezicht of een strak gevoel in de nek ervaren. Deze klachten verdwijnen snel na het onderzoek.

Na het onderzoek

Na het onderzoek verwijdert een verpleegkundige het infuus. Na het onderzoek mag u gewoon weer eten en drinken.

De uitslag

Uw arts bespreekt de uitslag van de CRH-test met u. U kunt de uitslag ook in MijnOLVG bekijken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan uw behandelend arts via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Bloedafname, locatie Oost
020 599 30 49 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)

Bloedafname, locatie West
020 510 88 97 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)

Bloedafname, locatie Spuistraat
020 599 91 11 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)

Verpleegafdeling Dagbehandeling, locatie West, route 31
020 510 82 33

Verpleegafdeling A6, locatie Oost
020 599 26 02

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Bloedafname van OLVG. Laatst gewijzigd: