home

Spreekuur Schouder en Elleboog : wordt gehouden door Polikliniek Orthopedie

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P3

Tijden spreekuur

woe: 8.00 - 17.00 uur

Over dit spreekuur

U kunt bij ons terecht voor alle voorkomende aandoeningen en behandelingen van schouder en elleboog. Onder andere artrose, prothesiologie, revisieprothesiologie, (complexe) breuken, spier- en/of peesaandoeningen, instabiliteit, infecties, frozen shoulder.
U wordt gezien en onderzocht door de orthopeed en/of de physician assistant. Zo nodig doen wij aanvullend onderzoek, het liefst op dezelfde dag. Daarna stellen wij samen met u een behandelplan op.

Ervaringen van anderen

Een pijnlijke val op de schouder maakte een abrupt einde aan een schaatstocht in Zweden. De heer Dijk kreeg zijn arm niet meer omhoog, kon niets meer. Zijn orthopedisch chirurg bevestigde dat: de pezen waren afgescheurd, kraakbeen beschadigd.
Lees het hele ervaringsverhaal van de heer Dijk.

Expertisecentrum voor schouder en elleboog

Wij zijn door de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) aangewezen als expertisecentrum voor aandoeningen aan schouder en elleboog. Dit betekent dat wij ook complexe schouder- en elleboogproblemen behandelen. Ook bij patiënten die uit andere ziekenhuizen naar ons worden doorverwezen. 

Multidisciplinair team

Het schouder- en elleboogteam van Orthopedie werkt nauw samen met de volgende gespecialiseerde professionals:

  • Radiologen (dr. Van der Woude, dr. Van der Hulst)
  • Chirurgen (drs. Van den Berg, prof. dr. Goslings)
  • Sportartsen (drs. Wijne, drs. Goedegebuure)
  • Neurologen (dr. Visser, drs. Wouda)
  • Pijnspecialisten en revalidatieartsen
  • Gespecialiseerde fysiotherapeuten buiten OLVG

Door onze gezamenlijke expertise krijgt u gericht advies over de best mogelijke behandeling(en) voor uw situatie. Of het nu gaat om een operatieve of niet-operatieve behandeling. Mocht een operatie onderdeel uitmaken van uw behandeling dan voeren we deze uit op OLVG, locatie West of in Medisch Centrum Jan van Goyen.

Expertise en wetenschappelijk onderzoek

Het schouder- en elleboogteam levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van medische zorg bij schouder- elleboogproblemen. Zo doen wij wetenschappelijk onderzoek en zijn wij onder andere actief in de werkgroep schouder en elleboog van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)