home

Poliklinische apotheek : u bent bij ons in goede handen

Foto van een zorgverlener en een patiënt
Foto van een zorgverlener en een patiënt

De poliklinische apotheek is er voor iedereen: patiënten die een afspraak hebben bij de polikliniek of na een ziekenhuisopname weer naar huis gaan. Ook bezoekers, buurtbewoners en medewerkers van OLVG zijn van harte welkom. Het ruime assortiment van de poliklinische apotheek van OLVG is afgestemd op de specialistische zorg van ons ziekenhuis. Daarnaast zijn er verband en hulpmiddelen verkrijgbaar en zelfzorgmiddelen zoals pijnstillers, neusdruppels en zalven.

Persoonlijk advies

Onze apotheekmedewerkers weten precies hoe u de geneesmiddelen moet gebruiken en geven u graag advies. Wij controleren van alle recepten de doseringen, de veiligheid en het gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen. Zo nodig overleggen wij met uw behandelend arts.

Wij vinden het belangrijk alle patiënten goed te informeren, ook als dit wat extra tijd kost. Dit kan betekenen dat u soms even moet wachten. Ons team is erop ingesteld u zo snel mogelijk te helpen.

Medicatiebewaking

OLVG is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hiermee kan de apotheek medische gegevens inzien die nodig zijn voor uw behandeling. Als uw vaste apotheek op het LSP is aangesloten en u heeft toestemming gegeven, kunnen wij gebruikmaken van de koppeling met uw vaste apotheek. Op de website ikgeeftoestemming kunt u toestemming geven aan uw apotheek om relevante medicatiegegevens uit te wisselen.

Inschrijven en uitschrijven

Om van de diensten van de apotheek in OLVG gebruik te kunnen maken, is inschrijven niet nodig. Wel vragen wij u om het “toestemmingsformulier medicatieoverdracht Poliklinische Apotheek” in te vullen. U geeft met dit formulier toestemming voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens naar andere zorgverleners.
Als u zich wilt inschrijven bij de OLVG apotheek moet u uw legitimatiebewijs en het pasje van uw zorgverzekeraar meenemen.
Waarom kan inschrijven handig zijn?

  • U kunt uw medicijnen op recept van uw arts in OLVG direct ophalen.
  • U kunt online een recept aanvragen. Uw medicijnen liggen voor u klaar bij uw eerstvolgend bezoek aan OLVG.

Als u zich weer wilt uitschrijven bij de OLVG apotheek, kunt u dit aangeven in de apotheek.

Zorgverzekeraar

De kosten van geneesmiddelen die uw verzekeraar vergoedt, declareren wij direct bij uw verzekeraar. U hoeft deze dus niet eerst zelf te betalen. Doordat wij een elektronische koppeling hebben met uw zorgverzekeraar kunnen wij zien hoe u verzekerd bent en wat u vergoed krijgt. Geneesmiddelen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, moet u uiteraard wel betalen. Dit kan zowel contant als met een creditcard- of pinbetaling.

Privacy

Uw gegevens worden in de apotheek vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. U heeft het recht dit dossier in te zien en de gegevens zo nodig aan te vullen of te corrigeren. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

In de inrichting van onze apotheek hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy. Mocht u liever even apart met de apothekersassistent willen overleggen of wilt u wat uitgebreider praten over uw medicatie, dan nodigen wij u graag uit in onze spreekkamer.

Vragen over uw medicijnen?

Het gebruik van geneesmiddelen kan allerlei vragen oproepen. Bijvoorbeeld over het combineren van medicijnen. Over bijwerkingen of over mogelijke alternatieven voor het middel dat u slikt. Niet altijd staat het antwoord hierop in de bijsluiter. De poliklinische apotheek van OLVG kan u helpen. 

U kunt met uw vragen terecht bij onze apotheek. Het apotheekinformatiesysteem bewaart alle gegevens over medicijnen die aan u zijn afgeleverd. De apotheker of apothekersassistent kan u onder andere op basis van deze gegevens een persoonlijk advies geven. U kunt uw vraag aan de balie stellen, of telefonisch. U kunt ook een afspraak maken met de apotheker of met één van de apothekersassistenten.

Als het voor u niet mogelijk is even langs te komen, kunt u ons een e-mail sturen. Op basis van uw naam, adres en geboortedatum kan de apotheker direct uw gegevens opzoeken in de computer. U ontvangt binnen 2  werkdagen een antwoord. Het is ook mogelijk dat de apotheker via e-mail of telefoon contact met u opneemt voor extra informatie. 

Stel uw vraag via de app MedGemak

Als u wilt, kunt u met de apothekers van OLVG chatten via de app MedGemak.
Via de app MedGemak kunt u advies krijgen en vragen stellen over het gebruik van uw medicijnen. Op werkdagen krijgt u binnen 24 uur reactie van 1 van onze apothekers.
Kijk voor meer informatie over de app MedGemak op deze website.

Stel anoniem uw vraag via Apotheek.nl

Wilt u de vraag anoniem stellen of heeft u een algemene vraag, dan kunt u uw vraag ook stellen op Apotheek.nl, een initiatief van de Nederlandse apothekers, verenigd in de beroepsorganisatie KNMP. Is uw vraag eerder gesteld dan krijgt u direct het antwoord op uw vraag te zien. Heeft u een nieuwe vraag, dan zal deze binnen 2 werkdagen worden beantwoord.

Wijziging in de financiering en levering van een aantal geneesmiddelen

Door een besluit van de overheid is de financiering van een aantal medicijnen veranderd. Bekijk om welke middelen dit gaat en of dit ook voor u van belang is. 

Poliklinieken

Waar heeft u een afspraak? Klik op de Poliklinieken voor locatie, route & contact.