home

Medisch Maatschappelijk Werk : samen in beweging naar beter

Een ziekenhuisopname is vaak ingrijpend. U kunt zich onzeker, angstig of verdrietig voelen. Er kunnen vragen bij u opkomen over de gevolgen van uw ziekte met betrekking tot de situatie thuis, in het gezin of op uw werk. Ook kunnen problemen ontstaan binnen belangrijke relaties, zoals met uw partner of familie.

Voor problemen die samenhangen met de opname en behandeling van uw ziekte kunt u terecht bij de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk van ons ziekenhuis. Het medisch maatschappelijk werk is er voor patiënten van alle afdelingen binnen het ziekenhuis. De medisch maatschappelijk werkers zijn deskundig in het begeleiden van patiënten en hun naasten. Elke situatie is anders, dus het aanbod kan ook variëren. Dat maakt de ondersteuning of begeleiding maatwerk.

Verder kunt u denken aan bijvoorbeeld:

  • een intakegesprek met u en eventueel uw naasten
  • psychosociaal onderzoek.
  • ondersteuning bij materiële dan wel praktische vragen
  • voorlichting bij ziekte/rouw/verlies/veranderde leefsituatie

Vervolgens overleggen wij met u of wij u de hulp kunnen bieden waar u behoefte aan heeft. Als het nodig is, worden er vervolgafspraken gemaakt.

Uw gegevens blijven vertrouwelijk. Wanneer wij het belangrijk vinden anderen van uw situatie op de hoogte te stellen, bespreken wij dit vooraf met u. Zodra u voor uw medische behandeling niet meer in het ziekenhuis hoeft te zijn, bekijkt u samen met uw medisch maatschappelijk werker of het wenselijk is dat de begeleiding wordt voortgezet door een hulpverlener buiten het ziekenhuis.

: waarmee kunnen we u helpen?