home

Infectiepreventie : voor veilige zorg 

Foto van een zorgverlener in beschermende kleding
Foto van een zorgverlener in beschermende kleding

Een goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Echter in alle ziekenhuizen komen ziekenhuisinfecties voor. Deze worden veroorzaakt door een bacterie of een virus. Vaak bent u als patiënt extra kwetsbaar. Daarom doen we er alles aan om ziekenhuisinfecties te voorkomen. Dat doen wij op verschillende manieren. 

De afdeling infectiepreventie bestaat uit medewerkers die deskundig zijn op het gebied van hygiëne en steriliteit. De deskundigen infectiepreventie schrijven protocollen, geven adviezen over hygiënisch werken, gaan kijken waar dat beter kan, en geven op verschillende manieren voorlichting, (bij)scholing en instructies.

Wat kunt u zelf aan preventie doen?

Iedereen draagt miljarden bacteriën en soms ook virussen met zich mee. Bijvoorbeeld op de huid of in het lichaam. Van de meeste wordt u niet ziek. Van sommige wel. Zeker als u al andere klachten heeft. Van deze bacteriën en virussen moeten we voorkomen dat ze worden overgedragen.
Dat gebeurt bijvoorbeeld via lichamelijk contact of via de lucht.

Voor een groot deel kunt u dit eenvoudig helpen voorkomen:

  • was regelmatig grondig uw handen met water en zeep. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek en na hoesten of niezen.
  • houd bij hoesten of niezen een papieren zakdoek voor uw mond. Of hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog. Gooi het papieren zakdoekje direct weg. Was daarna grondig uw handen.
  • raak uw wond, katheter, verband of infuus zo weinig mogelijk aan.
  • gebruik in de badkamer alleen uw eigen toiletartikelen.
  • volg de instructies en adviezen van onze zorgverleners goed op.

Meld een infectie bij u of uw bezoek bij de verpleegkundige.

Aandachtsgebieden Infectiepreventie:

  • advies met betrekking tot de isolatie van patiënten bij bijvoorbeeld COVID, tuberculose, MRSA en andere bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), opname van patiënten uit buitenlandse ziekenhuizen.
  • ondersteuning bij het opstellen van richtlijnen of voorschriften voor het hele ziekenhuis.
  • preventie van ziekenhuisinfecties door het opstellen van protocollen, richtlijnen en het geven van scholing.
  • controle van het naleven van de richtlijnen om de hygiëne in OLVG te bevorderen.